Bell Cros

Les vinyes a la DO Montsant són sovint petites, massa petites, a causa de les lleis sobre les herències.
La població s’han traslladat de les zones rurals als pobles més grans i les ciutats durant molts anys, cosa que dificulta la inversió i la regeneració necessàries. Les cooperatives vinicoles solen pagar als viticultors per quilo de raïm produït, independentment de la qualitat.
Això ha obligat els productors a prioritzar el volum sobre la qualitat. Però a la DO Montsant bufen
nous vents i Bell Cros és part daquesta tendència. En el nostre primer any, Bell Cros
va adquirir sis vinyes contigües.
La conversió a una vinya més gran i totalment ecològica va començar immediatament. La paradoxa és que cal volum per poder centrar-se a millorar la qualitat a través de collites més selectes i petites.

Sitio web

S'estan mostrant 2 resultats